Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення обласного заочного конкурсу комп’ютерної графіки та анімації 2017 року

Для вчителів інформатики

закладів загальної середньої освіти

Голопристанського району

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення

обласного заочного конкурсу

комп’ютерної графіки та анімації

2017 року

І. Загальні положення

1.1. Основними завданнями Конкурсу є:

розвиток творчих здібностей дітей, підвищення інтересу до навчального предмету "Інформатика", стимулювання процесів впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, демонстрація умінь і навичок використання комп'ютерної графіки;

формування креативного мислення учнівської молоді в процесі освоєння сучасних комп'ютерних технологій при створенні художньо значущих робіт;

розвиток дитячої творчості;

реалізація творчого потенціалу учнівської молоді в галузі нових інформаційних технологій та візуального мистецтва;

привертання уваги громадськості (зокрема професійної) до дитячої комп'ютерної творчості.

1.2. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ.  Учасники  конкурсу

До участі у Конкурсі запрошуються школярі та учні комп'ютерних гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв та навчально-виховних комплексів, які знайомі з новими інформаційними технологіями і здатні створювати графічні та анімаційні роботи (можлива участь творчих груп).

 

ІІІ. Умови участі у Конкурсі

 

3.1. Умови проведення:

 

3.1.1. Тема конкурсних робіт «Україна – Японія, діалог культур». Конкурс проводиться в номінаціях:

відеоролик;

комп'ютерна графіка;

комп'ютерна анімація.

 

3.1.2. До участі  у Конкурсі не допускаються роботи ненормативного змісту, а також роботи, що мають комерційну спрямованість.

 

3.1.3. До участі в Конкурсі у номінації комп'ютерної графіки приймаються роботи,  виконані в різній техніці комп'ютерної графіки, з використанням будь-яких графічних редакторів, у вигляді файлів.

 

3.1.4. До участі в Конкурсі відеороликів і комп'ютерної анімації приймаються роботи,   виконані в різній техніці комп'ютерної анімації, за допомогою будь-яких графічних редакторів, у вигляді файлів формату AVI, тривалістю:

анімаційний ролик – від 10 до 30 секунд;

анімаційний фільм – від 1 до 5 хвилин.

 

3.1.5. Роботи подаються на Конкурс в електронному вигляді. Можливе представлення як індивідуальних, так і групових робіт (не більше 3 чоловік).

3.2. Критерії оцінювання:

3.2.1. Художня цінність роботи:

загальне художнє враження від роботи – до 10 балів;

композиція: поєднання і співвідношення різних частин роботи – до 15 балів;

закінченість сюжетного і композиційного рішення − до 10 балів;

естетика − до 10 балів;

заохочувальний бал журі − до 5 балів.

 

3.2.2. Творчо-смислова складова:

глибина розкриття теми − до 10 балів;

оригінальність (новизна) − до 10 балів;

авторський стиль − до 10 балів;

цікаве тематичне і сюжетне рішення − до 10 балів;

позитивне емоційне враження від роботи – 10 балів.

 

3.2.3. Вільне володіння графічними та анімаційними програмами:

максимальне використання можливостей програми − до 20 балів;

складність і якість малюнка – до 20 балів.

 

Максимальна кількість  балів - 140.

 

3.3. Для реєстрації подається заявка на участь у обласному заочному конкурсі комп'ютерної графіки та анімації у електронному вигляді (додається).

         Без документів роботи на Конкурс не приймаються.

 

 

ІV. Визначення результатів та

підведення підсумків

 

4.1. Особисті місця визначаються за сумою балів одержаних за роботу, та нагороджуються дипломами Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

V. Організаційні питання

 

5.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу покладається на Комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради та оргкомітет, склад якого затверджується наказом Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

5.2. РОБОТИ ТА ЗАЯВКИ на Конкурс до 14 грудня 2017 року включно подаються за адресою: Голопристанська районна станція юних техніків sut.ks.ua@gmail.com

 

 

 

Додаток 1

 

 

Заявка

на участь у обласному заочному конкурсі

комп’ютерної графіки та анімації

 

   №

   з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника

Школа

Клас

Назва роботи,

номінація

Керівник

(Прізвище, ім’я, по батькові) повністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.                                               Директор__________________/___________