ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 04 під час роботи з використанням переносних електроінструментів

Районна станція юних техніків

відділу освіти

Голопристанської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 04

 

 

 

 

______________________________________________________________

(назва)

 

Голопристанська районна станція юних техніків

 

 

Районна станція юних техніків

відділу освіти

Голопристанської районної державної адміністрації

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

                         (посада роботодавця

______________________

               і найменування закладу)

_______________ № ____

               (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 04

під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дриля, переносного трансформатора, довбальника,

шліфувалки, пил­ки, рубанка)

1. Загальні положення

1.1. До роботи з використанням переносних електроінструментів допу­скаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступ­ний чи первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення ніг інструментом, що впав;

- пошкодження очей стружкою, осколками різального інструменту;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, за­землення, несправності проводки;

- поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмен­ту.

1.3.  Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватись відкритим вогнем.

1.5. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

2.3. Приготуйте до роботи свій інструмент, переконайтесь:

- у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

- у якості та плавності руху всіх ходових частин;

- у правильності напряму обертання різального інструменту;

- у справності струмоведучого шлангового кабеля і захисного заземлення;

- у надійності роботи вимикача.

2.4. Не виконуйте робіт, що не входять до ваших обов'язків, без дозво­лу безпосереднього керівника.

2.5.  Знайте правила надання першої допомоги і практичного застосу­вання штучного дихання при ураженні електричним струмом.

2.6. Отримайте монтерські діелектричні рукавиці і килимок. Попередньо перевірте їх справність.

2.7.  При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Стежте за тим, щоб на матеріалі, який обробляється, не було цвя­хів та інших металевих предметів.

3.2.  Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

3.3. Стежте за справністю інструменту.

3.4.  Вмикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці, подавайте (натискайте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

3.6.  Обробляйте деталі тільки у спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

3.7.  Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

3.8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

3.9.  Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабе­лем живлення. Не допускайте його скручування, завалу та інших механіч­них впливів.

3.10.  Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

3.11.  Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.  Вимкніть електроінструмент із мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

4.2. Здайте інструмент безпосередньому керівнику гуртка.

4.3.  Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, ма­теріал, сміття, відходи.

4.4. Приведіть себе у порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пошкодженні, загорянні електропроводів вимкніть рубильник.

5.2. При виникненні пожежі сповістіть пожежну охорону за тел. 01  та адміністрацію учбового закладу, .розпочніть гасіння, використовуючи пер­винні засоби пожежогасіння.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

 

____________________                          __________________             _______________

       (посада керівника підрозділу                                                            (особистий підпис)                                                          (прізвище, ініціали)

          (організації)-розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний за охорону

праці закладу                                     __________________                  ______________

                                                                                                                             (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

 

Голова ПК                                                  ___________________                ______________

                                                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)