ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2 Під час роботи на свердлильному верстаті

 

Районна станція юних техніків

відділу освіти

Голопристанської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2

 

 

 

 

 

Під час роботи на свердлильному верстаті

 

 

 

 

Голопристанська районна станція юних техніків

(місце видання)

 

 

Районна станція юних техніків

відділу освіти

Голопристанської районної державної адміністрації

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

районної станції

юних техніків

27.12. 2007  № 43

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №2

під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

1.1.  До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплю­ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2.  У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник гуртка.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во­лосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3.  Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

2.7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвосто­виками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки пі­сля того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накернити цен­три отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4.  Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла і патрона;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

-  не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7.  При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8.  Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат керівнику гуртка.

4.3. Приведіть себе у порядок.

4.4. Без дозволу керівника гуртка не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.  При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника гуртка.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це керівника гуртка.

 

 

 

____________________                          ___________________                  _______________

       (посада керівника закладу                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

          (організації)-розробника)

 

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний за охорону

праці закладу                                                   

                                                           _________________                      ______________

                                                                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

 

 

Голова ПК                                             __________________            _______________

                                                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)