ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №5 під час роботи на фрезерувальному верстаті

 

____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 5

 

 

 

 

______________________________________________________________

(назва)

 

_____________________________________________

(місце видання)

 

 

Районна станція юних техніків

відділу освіти

Голопристанської районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

                         (посада роботодавця

______________________

               і найменування закладу)

_______________ № ____

               (число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №5

під час роботи на фрезерувальному верстаті

1. Загальні положення

1.1.  До роботи на фрезерувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

1.2.  У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3.  Нещасні випадки під час роботи на фрезерувальному верстаті можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- неміцного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема - заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1,4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником гуртка.

1.5.  Небезпечність у роботі:

- поранення рук і пальців обертовими частинами верстата або фрезою.

- намотування волосся на обертову оправку фрези.

- ураження очей відлітаючою стружкою під час обробки крихких металів.

- крім зазначених, можливі й інші нещасні випадки, характерні для роботи на металорізальних верстатах.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіньте і приведіть у порядок свій спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убір):

-  застебніть обшлаги рукавів , уникайте зав’язувати їх тасьмою;

-  заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення засобів захисту і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

2.3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.

2.4. Міцно закріпіть фрезу та оброблювану деталь. Ключ покладіть на вста­новлене місце.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової ко­робки вмиканням і вимиканням кнопок і важелів керування.

2.6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Фрезу до оброблюваної деталі (або деталь до фрези) підводьте плавно і не допускайте збільшення перерізу стружки.

3.2. Користуйтесь тільки справним інструментом.

3.3. Щоб уникнути травм:

3.3.1.  Не нахиляйте голови близько до фрези або рухомої деталі;

      3.3.2.  Не передавайте і не приймайте предметів через обертові або рухомі ча­стини верстата;

3.3.3.  Не кладіть ліктів і не спирайтесь на верстат, не кладіть на нього інстру­ментів або заготовок;

3.3.4. Не вимірюйте оброблюваної деталі, не змащуйте, не чистіть і не при­бирайте стружки з верстата до повної зупинки;

3.3.5. Не охолоджуйте фрези або оброблюваної деталі за допомогою ганчірки;

3.3.6. Не допускайте виходу з-під фрези довгої стружки;

3.3.7. Не зупиняйте верстат гальмуванням паса або шківа рукою;

3.3.8. Не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.4. Перед вимиканням верстата відведіть фрезу від оброблюваної деталі (або деталь від фрези).

3.5. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупиніть верстат.

4.2. Приберіть стружку з верстата і витріть ретельно його та інструмент.

4.3. Приведіть у порядок робоче місце. Змастіть верстат.

4.4. Здайте вчителеві верстат і робоче місце.

4.5. Приведіть себе в порядок

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть вер­стат і повідомте безпосереднього керівника гуртка.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника гуртка.

 

 

 

________________                        ___________________                  _______________

       (посада керівника закладу                                                               (особистий підпис)                                             (прізвище, ініціали)

          (організації)-розробника)

 

УЗГОДЖЕНО:

 

Відповідальний за охорону

праці закладу                                  __________________          _______________

                                                                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

 

Голова ПК                                                __________________           _______________

                                                                                                              (особистий підпис)                                                           (прізвище, ініціали)