Програма розвитку Голопристанської районної станції юних техніків на 2013 – 2017 р.р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови районної

державної адміністрації

____________ А.Л.Шибаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

___________ А.М. Луків

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ НА 2013 - 2017 р.р.

 

"ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД  - ДЛЯ ВСІХ!"

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

1. Загальна характеристика Голопристанської районної станції юних техніків

5

2. Місія, мета і завдання розвитку закладу. Пріоритетні напрямки роботи закладу. Основні механізми їх досягнення:

9

- цілі і завдання програми

11

- основні заходи програми:

12

·  Розділ 1. «Надання вихованцям знань, формування умінь та навичок за інтересами»

12

·  Розділ 2. «Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей»

15

·  Розділ 3. «Формування морально-духовної життєвої компетентності особистості»

17

·  Розділ 4. «Формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, зміцнення здоров’я»

18

Розділ 5. «Розвиток матеріально-технічної бази закладу»

19

Фінансове забезпечення виконання Програми

20

Очікувані результати виконання Програми

21

 

Вступ

Прийняття Закону України «Про позашкільну освіту», розробка Концепції позашкільної освіти і виховання та затвердження ряду нормативних та інструктивних актів за роки незалежності України розпочали новий етап вдосконалення та розвитку системи позашкільної освіти нашої держави. На законодавчому рівні було визначено державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційно - освітні та виховні засади; розроблено та прийнято комплекс законів прямої дії, спрямованих на функціонування і розвиток всіх складових систем освіти, в тому числі і позашкільної.

На сьогодні позашкільна освіта – це цілісний, цілеспрямований напрямок,  зміст якого побудований на ідеї всебічного розвитку особистості, цільовому виборі за власним бажанням, що загалом не тільки доповнює загальні знання, а й формує цілісність і впевненість у власних силах. Свобода вибору дитячої творчості – інтелектуальної, науково - технічної, художньої тощо, є пріоритетним чинником усіх напрямів та змісту сучасної позашкільної освіти, доступність якої повинна бути збережена для дітей різного соціального походження.

Модернізована позашкільна освіта – це «зона найближчого розвитку» особистості дитини, яку вона вибирає сама або за допомогою дорослого у відповідності до власних бажань і потреб. У позашкільних навчальних закладах більш ефективно застосовуються соціально – педагогічні моделі діяльності, оскільки традиції, стиль і методи роботи максимально враховують особливості соціуму. Це спонукає підростаюче покоління накопичувати досвід громадянської поведінки, основ демократичної культури, самоцінності соціального життя, які впливають на соціальну адаптацію дітей та молоді до умов життя, які постійно змінюються.

Науково – технічна творчість учнівської молоді спрямована на формування у вихованців техніко-технологічної компетентності, залучення дітей та учнівської молоді району до активної дослідницької роботи, спортивно-технічних видів спорту.

Важливим акцентом у роботі за цим напрямом є пропагування сучасних техніко-технологічних знань серед школярів регіону, надання вихованцям можливостей для самореалізації в різних сферах практично-технічної діяльності.

Особливе значення у регіоні має робота щодо збереження мережі творчих об’єднань технічного напряму; удосконалення системи районних масових заходів за напрямом; забезпечення професійно-творчої взаємодії педагогів, спрямованої на вдосконалення їхньої професійної майстерності; упровадження інноваційних навчальних методик і технологій у систему навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу.

Організація пошукової та науково-дослідницької діяльності учнівської молоді за різними освітніми напрямами є однією з тих особливостей сучасного етапу розвитку закладу, що забезпечує систематизацію роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю регіону, її підготовку до активної творчої діяльності в галузі науки.

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Концепції позашкільної освіти, педагогічною радою закладу була складена «Програма розвитку Голопристанської районної станції юних техніків на 2013-2017 роки».

 

1. Загальна характеристика

Голопристанської районної станції юних техніків

 

Заклад підпорядкований відділу освіти Голопристанської районної державної адміністрації.

Адреса: 75600, Херсонська область Голопристанський район, місто Гола Пристань, вул. К.Маркса, 14.

Позашкільний заклад, Голопристанська районна станція юних техніків, комунальний заклад, створений у вересні 1980 року.

Основними напрямками діяльності закладу є:

v   навчально-виховний;

v   інформаційно-методичний;

v   організаційно-масовий.

За останні три навчальні роки динаміка розвитку мережі гуртків стабільна:

Навчальний рік

Кількість гуртків

Кількість вихованців

Кількість вихованців у міській місцевості

2008 – 2009

51

668

316

2009 – 2010

52

674

324

2010 – 2011

53

683

323

2011 - 2012

49

625

320

2012 - 2013

51

653

362

Навчально-виховний процес на станції здійснюється за типовими навчальними програмами, за якими складаються плани гурткової роботи. 

Послідовність у навчанні дозволяє забезпечити виконання навчальних планів трьохрівневої системи навчання.

Залучення вихованців до науково-дослідницької роботи здійснюється через індивідуальну роботу з дітьми та їх участь у конкурсах МАН, змаганнях, виставках різних рівнів.

У навчальному процесі використовуються  інформаційні технології: виготовлення навчально-наочних, методичних матеріалів; створення інформаційно-аналітичного відеоматеріалу по проведенню гурткових занять, масових заходів, семінарів; використання бази даних Всесвітньої мережі Інтернет; демонстрації різноманітних виробничих процесів, різних типів механізмів, машин; виготовлення креслень, проведення розрахунків за допомогою різних електронних програм для виготовлення експонатів, вимірювальних приладів і т.п.; під час участі у радіоспортивних змаганнях, суддівстві, звітності; для перевірки знань, умінь та навичок вихованців.

У навчально – виховному процесі поряд з традиційним навчанням застосовуються інноваційні технології:

ü     розвитку критичного мислення,

ü     розвивальна,

ü     інтерактивна,

ü     проблемна,

ü     особисто - орієнтованого  навчання, 

ü     проектно – навчальної діяльності,

ü     формування творчої особистості.

Організаційно-масова робота станції спрямована на здійснення системи масових заходів – змагань, конкурсів, виставок, які дозволяють визначити рівень знань, умінь і навичок вихованців технічних гуртків станції та загальноосвітніх закладів району, забезпечити змістовне дозвілля дітей.

Станція юних техніків є організатором проведення 14 районних масових заходів з технічної творчості (які проводяться систематично) для учнів 31 школи району: змагання з початково-технічного моделювання, з картингу (двічі на рік), із запуску повітряних зміїв, з радіозв’язку на коротких хвилях (очні), спортивної радіопеленгації (двічі на рік), фотоконкурси: «Пам’ять», «Моя Україно», технічна вікторина, виставка технічної творчості; конкурси-захисти конструкторських робіт, юних винахідників та раціоналізаторів (для молодших школярів), зліт юних техніків.

Заклад є координатором роботи з технічної творчості у районі (проведення практичних семінарів, методоб’єднань з початкового-технічного моделювання, радіоспортивного та конструкторського профілю, навчань керівників гуртків, вчителів технічної праці та вчителів молодших класів, інформація в пресі, телебаченні, проведення різноманітних виставок).

Інформаційно-методична робота закладу спрямована на надання допомоги шкільним гурткам у районі з технічної творчості, координацію їх роботи, програмного і методичного забезпечення, теоретичну та практичну допомогу. Заклад в наявності має технічну літературу за профілями гуртків, підбірки різноманітних методичних матеріалів, положень про проведення змагань, методичні розробки, рекомендації, сценарії, публікації керівників у журналі Юний технік України.

Кожна лабораторія закладу має велику кількість виставкових експонатів, зроблених вихованцями на гурткових заняттях, які експонувалися на виставках різних рівнів та одержали нагороди. Вихованці станції беруть участь у 23 обласних масових заходах – це конкурси, змагання з технічних видів спорту, радіоспорту, виставки. У Всеукраїнських заходах: виставка технічної творчості, конкурси радіоелектроніка, радіоспортивні змагання, конкурси МАН.

За результатами роботи з технічної творчості станція за останні три роки посідає 1 місце в обласному рейтингу.

Матеріально – технічне забезпечення закладу:

Районна станція юних техніків розташована в нетиповому основному приміщенні площею 253 м2, площа спеціально обладнаних лабораторій у школах району становить 295 м2. В основному приміщенні обладнано 2 майстерні та 5 лабораторій: транспортної техніки, початкового-технічного моделювання, радіоконструювання, юних радіооператорів, автоконструювання (картинг). Площа навчальних лабораторій розраховано на одночасну навчальну роботу 10-15 вихованців, що передбачено Статутом станції.

Всі лабораторії укомплектовані потрібним обладнанням, інструментами, вимірювальними приладами на 50%, в них обладнані робочі місця для практичних робіт вихованців.

Гуртки спортивно-технічного напрямку забезпечені радіоапаратурою:

ü     радіопеленгатори (21 шт.),

ü     датчики «лис» на 144 Мгц та 3,5 Мгц (16 шт.).,

ü     секундомір – 2 шт.

 

Гуртки операторів колективної радіостанції забезпечені:

ü     колективні радіостанції на коротких хвилях (6 шт.),

ü     на ультракоротких хвилях (10 шт.),

ü     радіоприймачі  з антеннофідерним обладнанням,

ü     вольтметр – 2 шт.,

ü     еквалайзер – 1 шт.

 

Гуртки транспортної техніки мають:

ü     мікроавтотраса для випробування та змагань мікроавтомобілів –1 шт.,

ü     стенд для визначення характеристик та випробування трасових моделей – 1 шт.,

ü     набір радіокерування для участі в обласних змаганнях судномоделей(у шести класах), авіамоделей (у двох класах) – 2 шт.,

ü     комп’ютер – 1 шт.,

ü     відеокамера – 1 шт.,

ü     тахометр – 1 шт.

ü     набір «Рубанок» - 1 шт.,

ü     повітряні гвинти – 10 шт.,

ü     акумулятор – 1 шт.,

ü     зарядний пристрій – 1 шт.

 

Автоконструкторські (картинг) гуртки забезпечені:

ü     машини-карти  - 25 шт.,

ü     компресор – 1 шт.,

ü     мотошлеми – 3 шт.,

ü     картодром довжиною 450 м;

 

Гуртки початкового технічного моделювання:

ü     телевізор – 1 шт.,

ü     відеомагнітофон – 1шт.,

ü     магнітофон – 1 шт.,

ü     прилади для випалювання – 3 шт.,

ü     лобзик – 6 шт.,

ü     молоток – 5 шт.,

ü     електродриль – 1 шт.

 

Допомагають вихованцям у роботі діючі  верстати:

ü     свердлильний – 6 шт.,

ü     «Умілі руки» - 3 шт.,

ü     токарний – 4 шт.,

ü     заточний – 4 шт.,

ü     циркульно-фугувальний – 1 шт.,

ü     наждачний – 1 шт.,

ü     деревообробний – 1 шт.,

ü     фрезерний – 1 шт.,

ü     зварювальні апарати – 2 шт.,

ü     піч муфельна – 1 шт.,

ü     шафа сушильна – 1 шт.,

ü     осцилограф – 3 шт.

Заклад має методичний кабінет, який є центром навчально-методичної роботи керівників гуртків станції та загальноосвітніх шкіл району з технічної творчості. У ньому створена бібліотека методичної літератури у кількості 1630 примірників за різними профілями гуртків, зібрані різноманітні періодичні технічні видання за останні 30 років;  відеотека, що дає змогу аналізувати навчально-виховну роботу та знайомити з роботою по технічній творчості молодих вчителів, керівників гуртків, батьків, дітей.

Матеріально-технічна база станції збережена і знаходиться в робочому стані.

У закладі працюють гуртки виключно технічного напрямку за такими профілями: у 2012 – 2013 навчальному році:

·        картинг – 5,

·        конструювання транспортної техніки – 4;

·        конструювання малогабаритної с/г. техніки – 1,

·        авіамоделювання – 3,

·        судномоделювання – 1,

·        ракетомоделювання – 1,

·        конструювання повітряних зміїв – 1,

·        юних фізиків – 1,

·        Web - дизайну – 6,

·        спортивної радіопеленгації – 2,

·        спортивно - технічний – 1,

·        радіотехнічного конструювання – 1,

·        операторів колективної радіостанції – 6,

·        юний  радіоаматор – 2,

·        радіоспортивний – 3,

·        конструювання у техніці орігамі – 1,

·        початкове технічне моделювання – 10,

·        початкове технічне моделювання з елементами експериментального конструювання – 1.

У закладі працюють 29 педагогічних працівників. Це стабільний колектив педагогічних кадрів, 58% з яких мають великий стаж роботи у закладі  (від 10 до 30 років). Сумлінна праця педагогічних працівників відмічена педагогічними винагородами (4 відмінника освіти, 10 нагороджених грамотами обласного рівня, 8 грамотами Міністерства освіти і науки України).

 

 

2. Місія, мета і завдання розвитку закладу.

 

Пріоритетні напрямки роботи закладу.

 

Основні механізми їх досягнення.

 

 

    В основу програми покладено місію  Голопристанської районної станції юних техніків, яка  полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку  та самореалізації дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження мережі гуртків технічного напрямку. 

     Мета  програми розвитку станції –забезпечити розвиток станції як закладу, що  надає  якісну сучасну позашкільну освіту шляхом творчого навчання  відповідно до суспільних потреб.

    

Для аналізу проблем та формулювання пріоритетів сформовані групи, в яких проводилась грунтовна робота над визначенням:

      · майбутнього образу станції, якою її хочуть бачити учні, керівники гуртків, батьки;

     ·стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття закладу визначеного  образу;

        · логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей за такими основними проблемами:

-         необізнаність батьків у важливості додаткової позашкільної освіти для дітей;

-         морально застаріла матеріально – технічна база або відсутність її при наявності кваліфікованих керівників гуртків;

-         недостатність уваги збоку адміністрації загальноосвітніх закладів району по сприянню розвитку дітей самореалізації школярів у технічній творчості;

-         відсутність мотивації в обдарованих  та талановитих дітей до творчої роботи, стійкості інтересу до технічної творчості;

-         недостатній рівень роботи по залученню школярів до науково  - дослідницької роботи та участь у секції фізико – математичних і технічних наук Малої академії наук.

 

Аналіз визначених проблем показує, що вони є актуальними для всіх  учасників навчально - виховного процесу закладу (керівники гуртків, учні та батьки).

 

 

 

Батькам вихованців потрібно, щоб заклад забезпечив:

-         можливість отримання якісної додаткової позашкільної освіти;

-         якісну підготовку школярів до вступу у вищі навчальні заклади;

-         цікаве та змістовне дозвілля школярів;

а також, щоб були створені умови для:

-         задоволення інтересів і потреб учнів та розвитку їх здібностей з науково – технічного напрямку;

-         формування інформаційної грамотності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями;

-         збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

Вихованцям потрібно, щоб у закладі:

-         було цікаво вчитися;

-         були в наявності комфортні психолого – педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, спілкування, самореалізації;

-         була можливість отримати якісну додаткову позашкільну освіту, пройти допрофесійні проби;

-         були умови для опанування сучасними інформаційними технологіями.

 

 

Педагоги очікують:

-         створення у закладі комфортних психолого – педагогічних і матеріальних умов для здійснення професійної діяльності;

-         покращення матеріально – технічного забезпечення освітнього процесу;

-         удосконалення умов для творчої самореалізації у професійній діяльності;

-         опанування навичками інноваційної діяльності.

 

 

Розробляючи проект програми  розвитку закладу, враховували:

·        конкретність програми,

·        її цілеспрямованість,

·        досяжність,

·        найважливіші для закладу приоритети.

 

 

 

Цілі і завдання програми

Програма спрямована на досягнення таких цілей:

  • створення умов для забезпечення доступності позашкільної освіти, вільного вибору напряму діяльності;
  • удосконалення науково – методичного забезпечення навчально – виховного процесу;
  • розвиток нахилів, здібностей та інтересів особистісного, професійного самовизначення;
  • організація допрофесійної підготовки та змістовного дозвілля;
  • забезпечення соціального захисту учасників навчально–виховного процесу.

 

Завдання програми:

  • розвиток та збереження мережі гуртків, які надають допрофесійну підготовку з науково – технічного напрямку;
  • організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо використання сучасних освітніх технологій у своїй діяльності;
  • створення умов до соціального захисту та організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів;
  • створення електронних інформаційних ресурсів освіти для учасників навчально-виховного процесу;
  • забезпечення умов для стабільної та ефективної роботи закладу щодо матеріально-технічного забезпечення.

Основні заходи програми

Розділ 1. «Надання вихованцям знань, формування умінь та навичок за інтересами»

Мета  розділу: збереження та розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань, які можуть надавати допрофесійну підготовку; забезпечення єдності, цілісності та безперервності позашкільної освіти в закладі.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування

1.

Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу:

 

 

- розвиток та збереження мережі гуртків;

щороку

 

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу

щороку

10000

2.

Забезпечення творчого росту педагогічного колективу:

 

 

- визначення пріоритетних завдань діяльності;

2013-2017 роки

 

- глибокий аналіз здійсненого та визначення нових перспектив, сучасний підхід до планування роботи;

постійно

 

- пошук нових форм роботи гуртків, творчих об’єднань;

щороку

 

- організація самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

постійно

 

- організація курсової перепідготовки педагогічних працівників;

згідно графіку

1х 1200

- проведення атестації педагогічних працівників;

згідно графіку

 

- організація участі педпрацівників у семінарах, тренінгах, конференціях;

щороку

2500

- впровадження «портфоліо» керівника гуртка;

постійно

 

 - впровадження інтерактивних технологій  у роботі  з педагогічними  кадрами щодо підготовки їх до інноваційної діяльності

2013 – 2017 рр.

 

 - апробація та впровадження інновацій

2014 – 2016 рр

 

3.

Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 

 

- складання робочих навчальних планів за профілями гуртків;

щороку

 

 

- організація інформаційно - методичної роботи за основними напрямами діяльності закладу;

щороку

 

- придбання навчальних та наочних посібників, методичної, фахової літератури, передплата на періодичні видання;

щороку

2000

-         реєстрація та отримання книг, журналів із Інтернет – бібліотеки;

Постійно

500

- удосконалення електронного веб-сайту закладу;

2014

 

- створення електронного каталогу бібліотечно-інформаційного фонду, каталогу кращих методичних розробок;

2014 -2015

 

- створення фонду педагогічних програмних засобів;

2014

 

- запровадження інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі;

2013 - 2017

 

4.

Створення сприятливих умов для виховання і розвитку особистості в умовах позашкільної освіти:

 

 

- застосування методик виявлення професійних нахилів та визначення професійно орієнтованого типу вихованця;

щороку

 

 - складання переліку професій відповідно знань, умінь та навичок за профілями гуртків

 2013 - 2014

 

- організація кваліфікаційних іспитів з подальшою видачею свідоцтв;

щороку

 

- залучення до навчально-виховного процесу науковців-консультантів, фахівців за робітничими професіями;

щороку

 

- створення власної виховної моделі на основі організації загальних тематично – виховних заходів;

згідно річного плану

 

- організація профорієнтаційних екскурсій на підприємства міста, до професійно – технічних навчальних закладів;

щороку

За батьківські кошти

- укладання угоди щодо проведення гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах району.

щороку

 

 

-         придбання радіостанцій, запасних частин до картів;

2014 - 2017

20000

 

-         створення та установка виставкового залу, розвиваючо - ігрової кімнати відпочинку для дітей;

2015 - 2017

 

 

 - проведення конкурсу на найкращий стенд навчально – виховної роботи гуртка.

2012 - 2013

 

 

- співпраця з батьками для залучення їх до модернізації освітньо – виховного процесу на СЮТ.

Постійно

 

 

 - проведення спільних занять, консультацій, лекторіїв з батьками.

Постійно

 

 

Розділ 2. «Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей»

Мета  розділу: удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування

1.

Соціально - педагогічне забезпечення роботи з обдарованими дітьми:

 

 

- підвищення педагогічними кадрами фахової кваліфікації;

постійно

2500

- складання освітньої траєкторії для кожного вихованця;

щороку

 

- формування умов творчої діяльності педагогів-фахівців, узагальнення їх досвіду роботи;

постійно

 

- участь у роботі семінарів, творчих об’єднаннях за напрямками роботи.

згідно річного плану закладу

 

 

 - удосконалення типових програм, орієнтованих на експериментально – дослідницьку роботу;

2013 - 2014

 

 

 - виготовлення портфоліо здібних та обдарованих вихованців СЮТ.

2014 - 2017

 

 

 - узагальнення та виготовлення збірок найкращих паспортів робіт вихованців з науково – технічної творчості;

2013 - 2017

 

2.

Участь вихованців закладу  у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня:

 

 

 - проведення  моніторингу динаміки розвитку здібних вихованців

щороку

 

- сприяння участі обдарованих вихованців закладу у районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних виставках, конкурсах - захистах та змаганнях;

щороку

5000

- проведення заключного свята для вихованців, для відзначення переможців різноманітних конкурсів, виставок, змагань;

щороку

2000

- визначення кращих гуртківців закладу для отримання стипендії району, путівок на відпочинок;

щороку

 

- організація виставок творчих робіт обдарованих вихованців

щороку

 

Розділ 3. «Формування морально-духовної життєвої компетентності особистості»

Мета  розділу: створення умов для оптимальної самореалізації особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування

1.

Організація проведення тематично – виховних заходів у закладі:

 

 

 - проведення тижня науки і техніки

січень щорічно

 

- новорічна розважальна програма;

грудень  щорічно

 

- посвячення в юні техніки;

вересень  

- «Від серця до серця» до дня св. Миколая;

грудень щорічно  

- проведення годин спілкування, тематичних тренінгів, диспутів, круглих столів;

згідно плану

- ведення літопису діяльності закладу;

постійно

- випуск тематичних газет;

згідно плану

- організація екскурсій на виставки технічної творчості;

щороку

&n