ПРОГРАМА НАВЧАННЯ працівників Голопристанської районної станції юних техніків з питань охорони праці

ПОГОДЖЕНО                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК                                                                                             Директор СЮТ

___________ ПІБ                                                                                    __________ ПІБ

Протокол № ____

від ______________ 20____ року

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

працівників Голопристанської районної станції юних техніків

з питань охорони праці.

 

Тривалість вивчення тем 1 – 3  - 1 год.

 

Тема 1. Законодавство України про працю.

         Закон України «Про трудові договори». Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона залучення до понаднормових робіт.

         Праця жінок. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок які мають дітей.

         Праця інвалідів.

         Праця молоді.

         Індивідуальні трудові спори. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

         Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

Тема 2. Законодавство України про охорону праці.

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. Кодекс законів про працю.

Основні положення Закону України «Про охорону праці».

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Положення про навчання з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють в межах закладу.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

 

Тема 3. Гігієна праці. Медичні огляди.

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи тощо.

Опалення, вентиляція, кондиціювання приміщень закладу.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.

Медичні огляди – попередні та періодичні поняття медоглядів.

Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань.

 

Тема 4. Пожежна безпека (2 год).

Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об»єктів. Закон України «Про пожежну безпеку».

Основні причини пожеж: несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт, необережне поводження з вогнем,  порушення правил користування інструментамиі електронагрівальними приладами.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченню з метою запобігання пожежам.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, паяльних та інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежиренні та митті виробів та обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, кабінетах, майстернях, приміщеннях з масовим перебуванням людей.

Вимоги до утримання шляхів евакуації.

Загальні уявлення про вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки пожежогасіння.

Порядок утримання на об’єкті засобів пожежегасіння влітку та взимку.

Правила використання вогнегасник засобів, протипожежного інвентарю та обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв’язку і сповіщення про пожежу, місця розташування телефону. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

Дії працівників при виявленні на території закладу об’єкта задимлення, загорання або пожежі.

Гасіння пожежі наявними на об’єкті засобами пожежогасіння, евакуації людей і матеріальних цінностей.

 

Тема 5. Електробезпека (2 год).

Електричний струм, одиниці вимірювання струму: сили, напруги, потужності, частоти, опору. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику.

Плакати та знаки електробезпеки.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.

Порядок безпечного застосування машин та механізмів у діючих електроустановках.

 

 

Тема 6. Безпека дорожнього руху (2 год).

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх класифікація та значення в загальній системі організації дорожнього руху. Дорожня розмітка та її характеристика.

Засоби регулювання дорожнього руху.

Умови перевезення людей та дітей. Вимоги до водіїв та транспортних засобів.

Небезпечні наслідки невиконання правил перевезення дітей.

Порядок повідомлення відділу освіти про дорожньо – транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту.

 

Тема 7. Надання першої допомоги у разі нещасних випадків (6 год).

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги, правильність, доцільність дій, рішучість, спокій.

Перша допомога при кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Зупинка кровотечі за допомогою джгута.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Непрямий (закритий) масаж серця.

Перша допомога при потопленні.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму. Дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Перша допомога при вивихах та розтягненні зв’язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки та їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

 

Тема 8. Профілактика побутового травматизму (2 год).

Нещасні випадки невиробничого характеру (побутові травми, механічні ушкодження від контакту з тваринами).

Запобігання побутовому травматизму в житлових та підсобних приміщеннях (при користуванні газовими плитами та газовим опаленням, електроприладами), на комунально - побутових та торгівельних об’єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей.

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру у побуті.

 

Тема 9. Вибухонебезпека і вибухозахист (1 год).

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні. Механізм вибуху аерозолів.

Загальні закономірності залежності масштабів зруйнування і тяжкості наслідків аварій. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

Вибір засобів контролю управління і проти аварійного захисту. Ліквідація аварій.

Небезпека використання петард, саморобних вибухових пристроїв та ін.

 

Тема 10. Поводження у надзвичайних ситуаціях (4 год).

Характеристика надзвичайних ситуацій (землетруси, урагани, пожежі, зсуви грунту, селеві потоки, снігові лавини та замети, затоплення як наслідок паводків, руйнування гребель водосховищ).

Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Аварії та катастрофи на підприємствах, що використовують сильнодіючі отруйні речовини.

Організація безпеки у надзвичайних ситуаціях.