РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Л.Д. Білоус,

директор Голопристанської

районної станції юних техніків

 

РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ  –  ГОЛОВНИЙ ЧИННИК

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Закон України «Про позашкільну освіту»  та  державна політика спрямовані на створення умов для здобуття вихованцями, учнями та слухачами позашкільної освіти; задоволення потреб вихованців, учнів та слухачів у професійному самовизначенні і творчий самореалізації; збереження та  розвиток мережі державних навчальних закладів. Держава сьогодні, піднімаючи престиж позашкільної освіти, реалізує такі завдання як:  сприяння професійній орієнтації та розвитку творчих здібностей, формування моральних якостей у дітей та підлітків.

У нашому позашкільному закладі – Голопристанській районній станції юних техніків у 26  гуртках навчається 352 вихованця від 7 до 18 років. Дитячий контингент сформований переважно із хлопчиків - 71%. До 2014 року гуртки закладу працювали як на станції, так і на базі загальноосвітніх шкіл району, де стаціонарно обладнані лабораторії.  Усі профілі гуртків виключно технічного напрямку.

Протягом п’яти останніх років, впровадження особистісно – орієнтованих технологій: технологія формування творчої особистості, проектна технологія, технологія розвитку творчих здібностей у навчально – виховний процес дає  змогу ефективно реалізовувати завдання позашкільної освіти, які визначені відповідними нормативно–правовими документами. Підтвердженням є виконання принципу Декларації прав дитини: стати корисним членом суспільства. Випускники нашого закладу навчаються у вищих навчальних технічних закладах, коледжах, професійно – технічних училищах. Після закінчення ідуть працювати за профілями гуртків, позбавляючись від багатьох помилок в подальшому житті.

Сьогодні позашкільний заклад – це шанс для розвитку дітей із соціально – незахищених категорій населення. У закладі пропонуються різні теорії та практики, враховуючи не тільки  індивідуальність вихованця, а й усю систему його стосунків з оточуючим середовищем та індивідуальні можливості. Діти зацікавлені у навчанні, яке є випереджаючим шкільну програму. Батьки  погоджуються з цим, бо без згоди батьків, рідко коли досягається максимальний результат.

І тому спрямованість процесу навчання та виховання примушує педагогічний колектив закладу  брати до уваги громадську думку, коригуючи свою діяльність з її урахуванням. Від іміджу навчального закладу залежить успіх його функціонування. Громадськість, у нашому випадку це батьки, які роблять свій вибір на користь закладу, якщо імідж його відповідає їх потребам у галузі позашкільної освіти. А через маркетингові зв’язки:  проведення реклам, у різних виглядах, чи то об’яви, листівки, особисті запрошення, публікації в газетах, виступи на радіо, проведення виставок, майстер – класів та  інше, створюється громадська думка про заклад. Батьки приводять своїх дітей на гурткові заняття,  уже маючи про заклад достатньо інформації. Педагогічний колектив  намагається викликати у батьків певний рівень довіри до закладу при першій зустрічі з ними.

При організації роботи закладу приділяється багато уваги:

- по перше оформленню лабораторій  та кабінетів необхідною інформацією про особливості роботи гуртків та їх досягнення;

- по-друге забезпеченню обладнанням за профілями гуртків.  Знайомлячись із ними можна побачити цінності та пріоритети закладу. Наглядність остаточно переконує батьків у професійності та конкурентноспроможності закладу.  Навчально-виховний процес проводиться керівниками гуртків з вищою та фаховою освітою, серед них 4 відмінники освіти, 1 стипендіат обласної премії у галузі позашкільної освіти у 2012 році,    8  - відзначених Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, це також відіграє значну роль у підвищенні авторитету закладу у суспільстві.

Тож перше  враження громадськості завжди має вирішальну роль по відношенню до закладу. Але потрібні ще гарантії відносно задоволення потреб батьків. Вони постійно ставлять собі питання: «Чи правильний вибір я зробив?»  У тому, щоб цей вибір був правильним, ми постійно працюємо над іміджем закладу, до якого входять:

-            імідж колективу: зовнішній вигляд,  культуру, професіоналізм, комунікативність, уміле ділове спілкування;

-            управління закладом:  демократичні прийняття рішень, формування потужного колективу;

-            рівень корпоративної культури: система цінностей, вірувань, правил, традицій, що є у закладі, які визначають поведінку кожного працівника;

-            проведення масових заходів з науково – технічної творчості  у районі (виставки, конкурси – захисти творчих робіт, спортивно – технічні змагання, зліт юних техніків);

-            створення зворотнього зв’язку з батьками, яким можна перевірити імідж закладу (інформаційні листи, подяки батькам, батьківські збори, запрошення, бюлетені -  презентації дітей під час практичної роботи на  гурткових заняттях, постійне спілкування з батьками про успіхи дітей, вивчення та урахування їх точки зору).

Добрі стосунки з громадськістю, оптимальні стосунки з владою, розвиток споживчих інтересів, дослідження та статистика, взаємодія із засобами масової інформації – це основні напрямки створення позитивного іміджу закладу.

Можна навести приклад завдання, яке ставив перед оратором Цицерон: дати публіці естетичну насолоду, вплинути на її волю та поведінку, спонукати людей до активної діяльності.  Проаналізувавши ці слова, можна сказати, що імідж – є піаром сучасного закладу – це управлінська діяльність кожного керівника, яка спрямована на встановлення взаємовигідних відносин між закладом та громадськістю. Якщо є потреба у такому закладі, то заклад буде існувати. Щоб заклад існував, потрібно щоб у ньому працював захоплений своє справою колектив. Найважливішим моментом в управлінській діяльності та роботі закладу є підбір кадрів. Співпраця з колегами, виявлення їх потенційних можливостей, створення умов праці, підтримка у свободі вибору новітніх методів та форм навчання, сприяє підвищенню їх професійного рівня. І як результат колектив Голопристанської районної СЮТ відрізняється:

-   високим рівнем професійної підготовки;

-  високим креативним потенціалом;

-    зацікавленістю у своїй праці;

-    психологічним комфортом у своїй трудовій діяльності;

-    оптимістичним налаштуванням та підтримкою з боку керівництва.

Педагогічні працівники мають великий досвід у позашкільній роботі. Стаж їх педагогічної роботи у закладі становить  від 10 до 30 років. Педагогічний колектив працює під гаслом: «Ми вчимо вчитися» і виховує особистість із якостями творця, із самостійним мисленням, яка постійно самовдосконалюється  та самореалізовується. Для цього плануються і проводяться районні масові заходи з науково – технічної творчості, планується участь вихованців у обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках, наприклад у заходах вищих рівнів:

-            науково – дослідницькі роботи трьох вихованців зайняли призові місця у Міжнародній науково – освітній конференції «Зоряний шлях»;

-            оригінальні розробки діючих конструкцій вихованців внесені до бази даних Малої академії наук України «Аукціон ідей»;

-            в журналі «Юний технік України» друкуються експериментальні роботи керівників гуртків з вихованцями;

-            експонуються на обласних та Всеукраїнських виставках пристрої та механізми, які постійно виготовляються для полегшення роботи гуртків, це дає  можливість значно економити бюджетні кошти для витрат на матеріально – технічне забезпечення;

-            вихованці були запрошені на ІІ Всеукраїнську виставку – звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів» за участю керівництва держави, де мали успіх. Вихованці за високі досягнення нагороджуються  та заохочуються грамотами, безкоштовними путівками в МДЦ «Артек», грошовими преміями, подарунками.

Система роботи аналізується, по ній приймаються рішення, які контролюються та координуються. Результати аналізу дають змогу приймати ефективні управлінські рішення, щодо  підвищення навчального рівня вихованців та професійного рівня керівників гуртків. Для удосконалення навчально – виховної роботи завдання, які ставляться перед колективом закладу, відображаються у плані роботи наступного року, де враховуються побажання та потреби батьків.

Орієнтуватись необхідно на громадськість, батьків тому, що вони найважливіші у нашій роботі, як і коли б вони до нас не зверталися. Батьки не залежать від нас, а ми залежимо від них, це наше існування, бо вони приводять до нас своїх дітей.  І якщо ми будемо їх знати, цінувати, і сприймати їх як особистості, з повагою, то імідж закладу буде зростати в рази. Тому ефективність роботи позашкільного закладу визначається, в першу чергу, вихованцями та їх батьками. А основними методами формування іміджу закладу є ефективні піар – заходи. Це Дні відкритих дверей, презентації, виставки творчих робіт вихованців; показові виступи судно-, авіа-, ракетомоделістів, вихованців гуртків картингу, повітряних зміїв під час святкування Дня міста, Дня села, Дня незалежності, фестивалів; висвітлення навчально – виховного процесу у засобах масової інформації. Своєчасність висвітлення матеріалів про роботу закладу, ефективно впливає на навчально – виховний процес. Педагогічний колектив постійно виконує частину управлінських функцій: аналізує роботу; готує та приймає рішення при плануванні; здійснює та реалізовує ці рішення; контролює етапи виконання рішень. Проведення такої роботи можливо лише тому, що у закладі рівні справедливі стосунки відносно колег, основані на довірі;  завдання ставляться відносно можливостей і здібностей; надання поля ініціативи без опіки; стимулювання сміливості думки; уникання поспішних рішень. Це дає змогу  передавати дітям відповідні життєво – необхідні знання, уміння та навички:  ведення домашнього господарства, сімейної економіки, здійснення допрофесійної підготовки. Вихованці усвідомлюють себе потрібною частинкою нашого суспільства. Це ще одна складова іміджу закладу, яка дає можливість батькам розуміти  важливість навчання їх дітей у технічних гуртках. Як засвідчує  проведений моніторинг,  протягом п’яти  останніх років з кожним роком збільшується кількість зацікавлених батьків у навчанні дітей у технічних гуртках Голопристанської районної станції юних техніків.

Саме тому можна стверджувати, що заходи, які здійснює Голопристанська СЮТ по роботі з громадськістю є ефективними, сучасними, та необхідними для формування позитивного іміджу позашкільного закладу.