Звіт директора Голопристанської районної станції юних техніків про роботу відповідно до Статуту та Контракту за 2015 - 2016 р.р.(ОСТАННЯ РЕДАКЦІЯ)

Звіт

  директора Голопристанської районної станції юних техніків  

про роботу відповідно до Статуту та Контракту за 2015 - 2016 р.р.

 

Голопристанська районна  станція юних техніків Голопристанської районної ради це позашкільний заклад, який здійснює навчання і виховання учнівської молоді у позаурочний час.

Робота у закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства    (Конституція України, закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», накази Міністерства освіти і науки, відділу освіти районної державної адміністрації, положення про позашкільний заклад та  інші нормативно – правові документи), Статуту та Контракту.

Районна станція юних техніків є комунальною власністю Голопристанської районної ради. Власник здійснює матеріально – технічне забезпечення закладу за рахунок коштів передбачених районним бюджетом через відділ освіти райдержадміністрації.

Основними завданнями роботи закладу є:

-                                    надання позашкільної освіти за інтересами в галузі технічної творчості через надання учням допрофільної та допрофесійної освіти та задоволення їх потреб у професійній орієнтації;

-                                    здійснення інформаційно – методичної роботи з науково - технічного напряму позашкільної роботи для вчителів району;

-                                    організація, підготовка та проведення районних масових заходів з дитячої технічної творчості, сприяння участі обдарованої та талановитої учнівської молоді в обласних та Всеукраїнських заходах з технічної творчості.

Відповідно до завдань у закладі з січня 2015 року проводилося навчання для 634 вихованців у 50 гуртках виключно технічного напрямку. Це гуртки початкового технічного моделювання, конструювання транспортної техніки, конструювання повітряних зміїв, авіамоделювання, ракетомоделювання, спортивної радіопеленгації, операторів колективної радіостанції, web – дизайну, картингу, судномоделювання, конструювання малогабаритної сільськогосподарської техніки.

Навчальний процес  у гуртках проводили 28 педагогічних працівників – керівників гуртків. 24 із них з вищою освітою, 4  - з середньо – спеціальною,  4 відмінника освіти, 8 нарогоджених грамотами Міністерства освіти і науки України, 12 грамотами управління освіти і науки, 5 грамотами районної ради,    3 – районної державної адміністрації.

З березня по квітень 2015 року, відповідно до наказів відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації від 12.02.2015 року №30 та від 19.02.2015 №37 «Про упорядкування структури штатної чисельності працівників бюджетних установ та оптимізацію мережі бюджетних установ, які знаходяться в оперативному управлінні відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації» та  «Про надання послуг з позашкільної освіти учням шкіл м. Гола Пристань» проведено оптимізацію, відповідно до чинного законодавства, шляхом зменшення навантаження працівників, звільнення та інше.

З нового 2015 – 2016 навчального року, відповідно до виділених бюджетних коштів, працюють 26 гуртків, у яких навчаються 350 вихованців.

Гуртки закладу працюють у 10 населених пунктах району на базі приміщень  загальноосвітніх закладів, сільських рад у селах Стара Збур’ївка, Пам’ятне, Чулаківка, Залізний Порт, Круглоозерка,  Гладківка, Новософіївка, Садове, Нова Збур’ївка, Кардашинка. Для них створені  оптимальні умови для навчання технічній творчості та отримання допрофесійної освіти школярами. Для проведення занять гуртків 8 лабораторій у районі технічно обладнані і є стаціонарними уже більше 10 років.

Будівля районної станції, яка знаходиться в оперативному управлінні  використовується за призначенням та є  практичним координаційно – навчальним центром  з науково – технічної творчості у районі.  Утримання приміщення здійснюється належним чином. Поточні, косметичні ремонти про водяться щорічно, в залежності від потреб та  фінансування. У приміщенні облаштовані 3 лабораторії, це: «Навчально – експериментальна лабораторія для випробування автотрасових моделей», «Лабораторія для налаштування та випробування приймально – передавальної апаратури гуртків району», «Лабораторія для розвитку технічної творчості молодших школярів», кабінет самоосвіти та підвищення кваліфікації з технічного напрямку позашкільної освіти та навчальна майстерня, усі верстати якої знаходяться у робочому стані і відповідають правилам безпеки, санітарним та протипожежним нормам.

Гурткова, організаційно – масова, інформаційно – методична робота у закладі організована відповідно бажань та інтересів вихованців на високому науково – технічному рівні відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки.

Для проведення навчально – виховної роботи заклад має: 7 колективних радіостанцій, 10 машин картів, картодром (єдиний в області, знаходиться на території Чулаківської сільської ради), трасу для автотрасових моделей, радіопеленгатори, верстати, бібліотеку за профілями  гуртків у кількості 1600 одиниць літератури. Керівники гуртків постійно розробляють методичні, інструкційні матеріали з науково – технічної творчості, які використовують у своїй роботі вчителі, керівники гуртків, як нашого району так і області.

Навчально – матеріальна база та приміщення використовуються виключно для навчального процесу та за призначенням, ведеться облік майна відповідно до нормативних  документів.

За сприяння заступника голови районної ради Басараба Івана Кириловича та підтримки голови Великокардашинської сільської ради Чухрая Олексія Івановича  у 2015 році організовано роботу технічних гуртків для школярів Кардашинської ЗОШ на базі приміщення  сільської бібліотеки.

За підтримки директорів Круглоозерської та Залізнопортівської загальноосвітніх шкіл,  Свиридова Леоніда Миколайовича та Скакун Лариси Михайлівни, організовано роботу гуртків картингу на базі цих шкіл. Але доволі складною, на сьогоднішній день, є проблема фінансування цих гуртків.  Варто зазначити, що у розвитку технічної творчості дуже важливою є підтримка сільськими радами гурткової роботи, адже вони  сприяють добробуту та впевненості молодого покоління у завтрашньому дні та бажанні дітей  після навчання повертатися у рідний населений пункт.  Відмінно  працюють гуртки картингу та  поновлюється їх матеріально – технічна база на базі села Чулаківка,  завдяки добре організованій роботі з батьками та сприянні Чулаківської сільської ради.

Усі ремонти апаратури, верстатів, машин картів, косметичні ремонти приміщень проводяться педагогічними працівниками самостійно, кожного року за потребою. Картодром постійно ремонтується за рахунок батьків вихованців.

Проведена  робота та вжиті заходи, щодо часткової ліквідації підтоплення будівлі закладу та протікання даху приміщення.

На початку кожного навчального року проводиться перевірка  та аналіз стану готовності навчальних лабораторій, їх обладнання та перевірка контурів заземлення.

У березні  2016 року для охоронної сигналізації закладу депутатами  районної ради підтримано пропозицію, прийнято відповідне рішення  про виділення 20 тис. гривень та проводиться робота по їх освоєнню.

Ведеться  робота щодо оформлення свідоцтва на право власності на будівлю районної станції юних техніків, яка є об’єктом спільної власності територіальних громад району.

Заклад укомплектований професійними кадрами на 100 відсотків відповідно до штатного розпису, які систематично підвищують кваліфікацію у Херсонській академії неперервної освіти (у 2015 році підвищили професійний рівень 3 керівника гуртка). Директор, яка працює у закладі 34 роки  та методист  (працює 15 років) пройшли у 2014 та 2015 році курсову перепідготовку у Київському університеті менеджменту освіти національної академії педагогічних наук України. 

Медичні огляди працівники закладу проходять регулярно один раз на рік.

Вихованці закладу на початку навчального року проходять медичне обстеження та отримують дозволи для навчання у спортивно – технічних гуртках.

Своєчасно виплачується заробітна плата працівникам та сплачуються податки. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Призначення, звільнення та надання відпусток працівникам здійснюється відповідно до вимог трудового законодавства. Вживаються заходи, щодо створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечуються додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

У закладі ефективно використовуються виділені бюджетні кошти за цільовим призначенням. У 2015 році із місцевого бюджету для закладу виділено кошти у сумі 6,5 тисяч гривень, які раціонально використані на придбання матеріалів, інструментів для проведення занять гуртків, змагань з картингу та підтримки належних умов навчання вихованцям, відповідно до потреб навчально – виховного процесу. Матеріально – технічне забезпечення закладу підтримується фермерами, батьками, організаціями у вигляді лісопильних матеріалів, подарунків для учасників змагань, забезпечення участі вихованців в обласних змагання з технічних видів спорту. Участь (перевезення) вихованців в обласних змаганнях 2015 року з авіа, судно, ракето модельного спорту та запуску повітряних зміїв організовано за батьківські кошти.

За підсумками 2015 - 2016 навчального року проведено кваліфікаційні іспити. 59 випускників закладу отримали свідоцтва про позашкільну освіту за профілями гуртків. Наші вихованці працюють механізаторами, водіями, механіками, інженерами, телекомунікаційних, інформаційних систем, радіозв’язку  не тільки у нашому районі, а й за його межами.

У закладі  встановлено прямі зв’язки з різними організаціями, закладами освіти, окремими громадянами як району, так і області. Це дає можливість розвиватися закладу у сучасному соціумі, проводити спільні заходи: відкриті змагання, семінари, виставки, вікторини, конкурси – захисти.

Відповідно до планів організаційно-методичної роботи для  педагогічних працівників  закладу та вчителів початкових класів, технічної праці, інформатики, педагогів – організаторів, керівників технічних гуртків, початкового технічного моделювання)  проведено 4 семінари – практикуми,     5 майстер – класів, в яких взяли участь 127 педагогічних працівників району.

Для організації та підготовки до проведення районних масових заходів з науково – технічної творчості та їх підсумків підготовлено 34 проекти наказів відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

У 2015 році педагогічним колективом закладу проведено 13 районних заходів з технічної творчості: це змагання з картингу «Весна - 2015», «Золота осінь», з початкового технічного моделювання, із запуску повітряних зміїв, конкурси – захисти учнівської молоді з користування персональним комп’ютером, юних винахідників, конструкторів та раціоналізаторів для молодших школярів, конструкторських робіт, конкурси юних фотоаматорів «Моя Україно!», «Пам’ять», «Молоде обличчя України», виставки технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», зі стендового моделювання військової техніки, зліт юних техніків, в яких взяли участь 913 школярів району. 307 вихованців закладу прийняли участь у 21 обласному масовому заході з науково – технічної творчості.

Одним із пріоритетних напрямків навчально – виховної роботи у закладі є національно – патріотичне виховання. Особливої уваги  педагогічні працівники звертають під час підготовки та участі у заходах різних  рівнів. Так у І семестрі 2016 року школярі нашого району уже мали змогу прийняти участь:

 -  березні місяці у змаганнях з початкового технічного моделювання, конкурсі – захисті юних винахідників, конструкторів та раціоналізаторів для молодших школярів, присвячених  Дню ракетно – космічної галузі України;

 -  у квітні: у змаганнях із запуску повітряних зміїв «Кольорове небо Голопристанщини», присвячених до Дня Пам’яті та примирення;

 - у травні: у відкритих районних змаганнях з картингу «Весна  - 2016», до Дня Перемоги, у виставці – конкурсі  учнівської молоді зі стендового моделювання військової техніки, присвяченій Дню збройних сил України, виставці – конкурсі .юних фотоаматорів «Українська вишиванка – це стильно!», присвячена  Міжнародному Дню сім’ї, в яких взяли участь більше трьохсот школярів району.

В обласних виставках технічної творчості «Наш пошук і творчість, тобі – Україно!» та початкового технічного моделювання зайняти відповідно І та ІІІ місце серед 23 закладів області.

У червні 22 вихованці приймуть участь в обласних  етапах Всеукраїнських змагань з технічних видів спорту, а саме: змагання з авіа, ракетомодельного спорту та запуску повітряних зміїв, з радіозв’язку на коротких хвилях у м. Скадовську.

Нажаль вже другий рік Голопристанський район, який 8 років поспіль був постійним призером обласного етапу Всеукраїнських змагань із судномодельного спорту, не приймає участі за браком матеріально – технічного оснащення.

З 14 по 28 березня 2016 року заклад пройшов атестаційну експертизу та був визнаний атестованим  відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації   від 04. 04. 2016 року  №118 «Про результати атестаційної експертизи Голопристанської районної станції юних техніків Голопристанської районної ради Херсонської області».

У загальному  рейтингу по результативності  участі районів, міст Херсонської області в обласних  масових заходах  з науково –технічної творчості у 2015 році Голопристанський район, як і попередні 10 років,  займає І місце. А те, що Голопристанська районна станція юних техніків внесена до переліку найбільших позашкільних закладів України, підтверджує статус закладу, який надає якісну освіту для школярів району для  конкурентноспроможності у їх подальшому житті.  І сьогодні, у сучасному світі ринкових відносин, особливо  важливо не тільки те, що людина знає, а й те, що уміє застосовувати свої знання на практиці. Здатність проаналізувати проблему, знайти швидке, нестандартне рішення - це дослідницька компетентність, якої і навчаються на гуртках наші вихованці. Дослідницька компетентність викликана запитами нового часу, нового суспільства ХХІ століття. Вона є основою для продовження навчання протягом усього життя та успішної професійної діяльності  у будь – якій галузі.

Заклад має свій сайт sut.ks.ua, на якому висвітлюється уся навчально – виховна, методична, та організаційно – масова робота закладу.

 

 

Директор                                                             Л.Д. Білоус