Інформаційно - методична робота

Головним напрямком інформаційно – методичної допомоги шкільним технічним гурткам є інформаційно – методичне забезпечення. Через відсутність технічної літератури, програм профільних гуртків, методичних рекомендацій, з оновленням навчально – виховного процесу, у відповідності до вимог навчання та виховання, головним завданням роботи станції є координація інформаційно – методичної діяльності з технічної творчості. Це визначення завдань гуртків за їх напрямками, доробка програм, дидактичних матеріалів, навчання вчителів технічної праці та керівників технічних гуртків.

Система методичної роботи районної станції юних техніків спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу України шляхом створення сприятливих умов для розкриття творчих можливостей вихованців, їх постійного духовного самовдосконалення, всебічного розвитку і становлення особистостей, які володіють практичними навичками і вміннями, мають найкращі людські якості і здатні швидко адаптуватися до нових умов сьогодення:

-      в методичному кабінеті підібрана література, розробки гурткових занять та масових заходів, передовий педагогічний досвід  для інформаційного забезпечення роботи гуртків і використання матеріалів в роботі з дітьми;

-      розширюється інформаційний банк  обдарованих дітей;

-      підготовлені та роздані для роботи пам’ятки для керівників гуртків по організації роботи з обдарованими дітьми;

-      проводяться навчання керівників гуртків з питань виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей;

-      питання ефективності роботи колективу станції з обдарованими дітьми заслуховувалися на педрадах, методичних радах, нарадах при директору

-      заклад  підключений до мережі Інтернет;

-      скоординована робота станції юних техніків зі школами в питаннях роботи з обдарованими дітьми;

-      проводяться районні масові заходи, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованої молоді;

-      забезпечується участь вихованців в обласних, республіканських та Всеукраїнських масових заходах;

-      висвітлюються в  засобах масової інформації кращий педагогічний досвід станції юних техніків, творчі здобутки її вихованців, результати участі в конкурсах, виставках та змаганнях різних рівнів.

Спільно з районним методичним кабінетом станція проводить тематичні, практичні семінари, навчальні тренінги для вчителів технічної праці, вчителів молодших класів, інформатики, керівників технічних гутрків за профілями, де постійно аналізується робота за попередній рік. Теми семінарів плануються з урахуванням конкретних проблем оновлення роботи гуртків, направлені на розвиток технічного, конструкторського та творчого мислення вчителів. Лекційно – практичні семінари мають прикладний характер, так як містять велику кількість рекомендацій. Це допомагає керівникам зорієнтуватися у тематиці завдань та у підходах до питань навчально – виховного процесу. Такі семінари проводяться напротязі багатьох років. Наприклад, семінари за темами: “Розвиток творчих умінь у дослідницькій діяльності вихованців” та “Методика навчання та технологія виготовлення повітряних зміїв”дали змогу навчитися  вчителям та керівникам гуртків використовувати проблемно – пошуковий метод, використовуючи різні форми дослідницької роботи та познайомитися з доступним технічним  профілем для навчання у школі.

У 2004 році проведено районний семінар для керівників гуртків позашкільних закладів за темою: “Розвиток творчого мислення на заняттях гуртків”, де учасники семінару мали змогу дискутувати з проблемних питань, на практичному занятті проявити свої творчі здібності. Така форма семінарських занять знайомить з новими методами навчання, а досвід практичної участі у них сприяє формуванню поняття творчої діяльності, розвитку мислення у формуванні творчої особистості.

На базі станції у 2003 році проводилася обласна координаційно – методична рада та обласний семінар методистів рай/міськСЮТ за темою: “Досвід роботи Голопристанської райСЮТ, щодо виконання Закону України “Про позашкільну освіту”. На семінарі розглядались питання  з досвіду керівників гуртків станції за темами: “Розвиток технічних здібностей учнів у гуртку початкового технічного моделювання” – Шеремет В.М.; “Організація експериментально – конструкторської роботи вихованців, які працюють в секції радіоелектроніки МАН ” – Сирота С.О.; “Накопичення та використання дидактичного супроводження до програми гуртка автотрасового моделізму для розвитку пізнавальних інтересів учнів” – Жук І.А.

Інформаційно – методична робота закладу поповнюється матеріалами у процесі систематичного інформаційно – методичного пошуку. Підготовлені та розповсюджені по школах району підбірки матеріалів з технічної творчості (положення, методичні рекомендації та ін.)     (керівники – Шеремет В.М., Сирота С.О., Жук І.А., Новікова А.О.,  Стратій Д.І.,    Сирота О.Г.)

Розроблені та опубліковані у Всеукраїнському журналі  “Юний технік України” самостійно розроблені креслення з описом іграшок та повітряного змія (Керівники – Жук І.А., Шеремет В.М.). Складено 9 комплексних програм керівниками гуртків за трьохрівневою системою, які дозволяють ефективно використовувати час на заняттях гутрків, проводити індивідуальне навчання.

З метою популяризації роботи гуртків станції випущені та розповсюджені по школам району 4 номери газети “Юний технік” (редколегія: Шеремет В.М., Жук І.А., НОвікова А.О.).

Публікації в районній, обласних газетах про роботу гуртків, проведення масових заходів з технічної творчості дозволяють ширше доносити інформацію до населення та школярів, і протягом більше  20 років є системою в роботі.

Методичне об”єднання станції поділяється за напрямками роботи: початкового технічного моделювання, радіоспортивного, конструкторського: радіоконструювання, транпортна техніка. З метою підвищення якісного рівня навчально – виховного процесу в гуртках станції на засіданнях розглядаються питання удосконалення навчально – виховного процесу, робота з обдарованими дітьми.