Навчально - виховна робота

Навчально – виховний процес у гуртках  проходить диференційовано. гуртки працюють за трьома рівнями: початковим, основним, вищим.  Це  дає можливість надавати вихованцям знання та вміння від інформаційно – пізнавального рівня до допрофесійної підготовки. Для набуття майстерності, підвищення рівня знань з обдарованими та талановитими дітьми передбачена індивідуальна робота.

Ознакою навчально – виховного процесу гнучкість програм. Зміст роботи гуртків визначається навчальними планами і програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та розробленими на основі типових керівниками гуртків. Розроблені програми враховують вік дітей, їх здібності, матеріально – технічне забезпечення і відповідають вимогам Закону України “Про позашкільну освіту”. На станції складено 9 програм за дев’ятьма  профілями. Використовуються типові програми різних років видання.

Складені на основі цих програм навчальні плани доповнені виховною тематикою. Зміст роботи кожного гуртка висвітлює кінцевий його результат, це: знання, вміння та навички, конкретні практичні завдання, які забезпечують не тільки розвиток практичних навичок, а й освоєння навичок творчого мислення.

Вихованню самостійності та активності вихованців сприяють завдання, які розраховані на самостійну роботу з довідниковою, науково – популярною літературою, виготовлення різних конструкцій за власним задумом.  Такі завдання дають змогу вихованцям навички пізнавальної діяльності, забезпечують можливість тренувати розумові здібності, орієнтуватися в інформаційному просторі, виховувати в собі якості особистості та риси характеру.

Значна увага приділяється розвитку конструкторських здібностей вихованців. Застосовуються ефективні методи формування знань, умінь та навичок, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Створюються оптимальні умови для виявлення та виховання талановитих та обдарованих дітей в гуртках радіотехнічного конструювання, вихованці якого з 1995 року є призерами різноманітних обласних конкурсів радіоелектроніки та конкурсів науково – дослідницьких робіт МАН обласного та Всеукраїнського рівня.

 У гуртках транспортної техніки   діти залучаються до раціоналізаторської роботи. Вихованці не тільки конструюють, а й удосконалюють кожну модель за індивідуальними розробками та беруть участь в обласних конкурсах “Мирний космос” та Всеукраїнському конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт винахідників та раціоналізаторів, та є їх призерами. У цих гуртках діти можуть розвивати та набувати знання за шістьма профілями. Роботи вихованців постійно експонуються на Всеукраїнських виставках технічної творчості.

У гуртках початкового технічного моделювання та експериментального моделювання (керівник Шеремет В.М.). молодші школярі вчаться мислити творчо, не по шаблону, розвиваючи свою фантазію та зв’язне мовлення під час захисту ідей. Вихованці цих гуртків є призерами обласної виставки початкового моделювання та учасниками Всеукраїнської виставки початкового технічного моделювання. Про це свідчить аналітична стаття методиста  Херсонського обласного центру науково – технічної творчості учнівської молоді у газеті “ Джерела ” ( № 17 – 18 (65 - 66) за  15 вересня 2002 року)  як рецензія роботи закладу.

Важливим напрямком для нашого району є гуртки конструювання  малогабаритної сільськогосподарської техніки, вихованці яких конструюють сільськогосподарські пристрої з елементами раціоналізації. Використання на заняттях елементів теорії рішення винахідницьких задач (ТРІЗ) дозволяє розвивати у вихованців творче технічне мислення і формує інтерес до творчої конструкторської діяльності. Роботи цих гуртків є постійними призерами обласних виставок та конкурсів винахідників та раціоналізаторів.

Новою формою роботи станції є проведення занять технічної ігротеки, метою якої є формування мотивації учнів до технічної творчості, самореалізації та розширення кругозору. Основними завданнями є: залучення дітей до технічної творчості; виховання колективізму, через командні ігри; активізація творчої діяльності; навчання дітей застововувати свої знання на практиці. За цим напрямком складена програма  гуртка “Технічна ігротека”.

Самими багаточисельними є радіооператорські та радіоспортивні гуртки, що становить 26 відсотків від усієї кількості гуртків на станції. Гуртки працюють за комплексними програмами,  в які входить: вивчення спортивної радіопеленгації, робота на колективній радіостанції, радіоконструювання. Всі ці напрямки  тісно взаємопов”язані, оволодіння одним із цих видів радіоспорту допомагає досягнути кращих результатів в іншому. Вихованці не тільки відпрацьовують уміння та навички на практиці, орієнтовані на радіоспеціальності, але і вчаться знаходити вихід із складних ситуацій, нестандартно мислити, швидко приймати рішення, загартовуватися фізично і морально. Тому радіоспорт є різностороннім виховним засобом для формування особистості та його характеру.

Одним із пріоритетних технічних гуртків станції є гуртки автоконструювання (картинг). Багатоваріантність конструкторських та раціоналізаторських  рішень створює умови для виявлення і розвитку творчих здібностей вихованців. Участь у конструюванні та налагодженні карта проносить дітям велику користь: вони пізнають радість творчості, набувають навиків конструювання, працюють із зацікавленням, випробовують, обкатують свої машини, беруть участь у змаганнях.

Щорічно проводяться підсумкові районні міжгурткові вікторини, змагання, конкурси, виставки, захисти робіт, іспити.

Гуртки станції охоплюють навчанням дітей соціально – незахищених категорій.

Розклад занять гуртків складається на основі навчального плану, з урахуванням психофізичного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій. Зміни в розклад вносять в залежності від обставин, від потреб та можливостей дітей. Гуртки станції працюють напротязі усього тижня. Розклад складено для раціонального використання навчальних лабораторій, в яких працюють однопрофільні або близькі за профілем гуртки.

Системою в роботі стали районні виставки технічної творчості, зльоти юних техніків, конкурси – захисти науково – технічних робіт, технічні вікторини, змагання з картингу, спортивної радіопеленгації, початкового технічного моделювання, з радіозв”язку на УКХ. Всі ці заходи проводяться  з метою ширшого залучення та активізації школярів до технічної творчості, виявлення обдарованих та талановитих дітей, визначення їх рівня підготовки, як результат роботи керівників гуртків за певний період праці.

Ефективністю навчально – виховної роботи  та якісними її показниками, виконання навчальних планів і програм є участь вихованців станції у масових заходах різних рівнів: районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних. (Додаток №8). Наслідком є вагомі досягнення. Результати участі у заходах свідчать про належну теоретичну і практичну підготовку вихованців за усіма напрямками науково – технічної творчості та освоєння і виконання ними програм.

Отримані знання та вміння дозволяють вихованцям станції одержувати дозволи на право експлуатації аматорськими радіостанціями індивідульного користування в Державній інспекції електрозв”язку, обмінюватися QSL – картками з операторами  колективних та особистих радіостанцій країн світу, складати кваліфікаційні іспити і одержувати свідоцтва про позашкільну освіту. З 2001 року свідоцтва отримали 280 вихованців – випускників закладу.

Наявність виставкових матаріалів за профілями у лабораторіях дозволяє проводити екскурсії школярам району та батьківському контингенту. На заняттях гуртків вихованцями змодельовані та зконструйовані різні види моделей транспортної техніки, моделі – фантазії космічної тематики, іграшки, вимірювальні прилади, пристрої сільськогосподарського призначення для полегшення праці людей, катамарани, веломобілі та інші.